Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013.

Kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013. (Tải về)

Bài trướcDanh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2013
Bài tiếp theoKế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn năm 2015