Kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016

                  Thông báo số: 380/TB-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc Kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016. (Tải về)

Bài trướcThông báo kết quả phúc khảo thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2016
Bài tiếp theoKế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2017