Kết quả phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, huyện Chợ Đồn đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết phù hợp với chức năng nhiệm vụ phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả.

Một số kết quả nổi bật đã đạt được như: Vụ xuân thực hiện gieo trồng cây lương thực có hạt được Tổng diện tích gieo trồng 4.229,12 ha/4.310 ha kế hoạch, đạt 98,12%. Trong đó, diện tích vụ xuân 1.790,21 ha/1.790 ha kế hoạch, đạt 100,01%; diện tích vụ mùa 2.438,91 ha/2.520 ha kế hoạch, đạt 96,78%. Trong đó, năng suất vụ xuân đạt 57,6 tạ/ha, Sản lượng vụ xuân đạt 10.312 tấn. Tổng diện tích gieo trồng 1.516,82 ha/1.800 ha kế hoạch, đạt 84,27%, trong đó vụ xuân 1.078,46 ha, vụ mùa 438,36 ha, năng suất. vụ xuân đạt 47,4 tạ/ha, sản lượng vụ xuân đạt 5.112 tấn.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển: Tổng đàn đàn trâu 6.578/7.370 con, đạt 89,2% kế hoạch; Đàn bò 2.238 con/2.400 đạt 93,25% kế hoạch; Đàn gia cầm 230.092 con/280.000 con đạt 82,17% kế hoạch. Thực hiện ông tác tiêm phòng đàn vật nuôi,  Kết quả tiêm phòng đợt 1, Tiêm phòng vắc xin LMLM trâu bò được 4.333 con/6.300 con, đạt 68,78% KH; Tụ huyết trùng trâu bò được 5.830 con/6.300, đạt 92,54% KH. Tiêm phòng vắc xin Dịch tả + Tụ huyết trùng lợn được 4.599 con/5.930 con, đạt 77,55% KH. Tiêm phòng dại chó được 7.563/8.300 con, đạt 91,12% KH. Hiện nay UBND các xã, thị trấn đang triển khai công tác tiêm phòng định kỳ đợt 2 theo kế hoạch. Đối với công tác Phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi Từ ngày 10/5/2019 đến ngày 18/9/2019 trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có 21 xã, thị trấn có lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó có 03 xã và 01 đơn vị đã công bố hết dịch và không có dịch tái phát, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là đến thời điểm báo cáo là 2.528 con/307 hộ/82 thôn, tổng khối lượng tiêu hủy 111.199 kg. Huyện đã kiểm tra hồ sơ và trình thẩm định, phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đợt 1 (thời gian tiêu hủy từ ngày 11/5-31/5/2019) và đợt 2 (từ ngày 01/6/2019 – 31/7/2019) cho UBND các xã, thị trấn; với tổng số kinh phí: 3.126.127.040 đồng.

  Nông dân xã Xuân Lạc hưởng ứng thực hiện Đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi

theo quy mô gia trại, trang trại giai đoạn 2016-2020

Việc thực hiện các mô hình, phương án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất như: Đề án khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại giai đoạn 2016-202 đã tiến hành thẩm định các hộ đủ điều kiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo đúng quy định và giải ngân được 05 hộ (Xuân Lạc 04 hộ, Yên Thịnh 01 hộ); Tổng kinh phí được giải ngân: 440,0 triệu đồng. Đối với phương án trồng bổ sung, cải tạo cây chè Shan tuyết tại xã Bằng Phúc; Phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018 – 2020; Các hoạt động quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ; Dự án Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn được triển khai đúng quy định.  Đề án mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) đã triển khai cho các tổ chức triển khai cho các xã, thị trấn và các tổ chức kinh tế đăng ký sản phẩm tham gia chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” năm 2019, kết quả có 18 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2019. Hiện tại các tổ chức kinh tế đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị cho hội thi đánh giá, phân hạng cấp huyện vào tháng 10 năm 2019.

Thực hiện công tác phát triển rừng tính đến hết 28/8/2019 trồng lại rừng sau khai thác trắng và người dân tự bỏ vốn với tổng diện tích là 1.417,195 ha đạt 134% so với kế hoạch giao, trong đó trồng cây phân tán: 763,718 ha đạt 184% so với kế hoạch, trồng lại rừng sau khai thác: 562,579 ha đạt 87,90% so với kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động việc làm  nghề tiếp tục được quan tâm, định hướng và tuyên truyền thực hiện.  Công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 bằng các phương tiện thông tin kết quả, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền về Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và quy ước, hương ước. Đối với công tác giải quyết việc làm phối hợp thực hiện kế hoạch tuyển lao động vào làm việc tại các công ty trong nước và xuất khẩu lao động với 106 lao động.

Từ những kết quả đã đạt được, trong ba tháng còn lại của năm 2019, huyện Chợ Đồn tiếp tục phấn đấu đạt và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng vụ mùa; tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đặc biệt công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản tại các điểm chốt chặn trên các tuyến đường giao thông, các loại phương tiện để ngăn chặn có hiệu quả việc buôn bán, tàng trữ, chế biến, vận chuyển lâm sản trái phép; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019.

Bài trướcHội thảo phản biện xã hội Đề án quản lý và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
Bài tiếp theoTập trung xóa nghèo cho hộ thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng