Kết quả phân loại, xếp hạng TTHC của các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn quý I/2022

Ngày 18/3/2022, UBND huyện ban hành báo cáo số 146/ BC-UBND kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I/2022. 
Giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND xã Yên Phong.
Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn. Đồng thời xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn huyện.
Theo đó, kết quả phân loại, xếp hạng TTHC của các cơ quan, các xã, thị trấn quý I/2022 gồm: Nhóm các phòng cấp huyện xếp loại xuất sắc gồm: Phòng Tài chính –  Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài Nguyên và Môi trường và Phòng Tư pháp. Nhóm các xã, thị trấn xếp loại xuất sắc gồm:  xã Bản Thi, Bằng Lãng, thị trấn Bằng Lũng, Bằng Phúc, Bình Trung, Đại Sảo, Đồng Lạc, Lương Bằng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Phương Viên, Quảng Bạch, Yên Phong, Yên Thượng. Các xã xếp loại tốt gồm: xã Đồng Thắng, Tân Lập; Các xã xếp loại yếu gồm Xuân Lạc, Yên Mỹ, Yên Thịnh, Ngọc Phái.
Qua kết quả này cho thấy, trong quý I/2022 vẫn còn một số đơn vị không tổng hợp báo cáo, báo cáo chưa đầy đủ hoặc thực hiện báo cáo chậm, số liệu không chính xác, … nên điểm đạt chưa cao. Việc xây dựng báo cáo đánh giá mức độ phân loại, xếp hạng TTHC thường xuyên sẽ giúp các phòng chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn có kế hoạch thực hiện hiệu quả hơn công tác CCHC của đơn vị mình ở những tháng tiếp theo./.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChợ Đồn hưởng ứng ra quân đồng loạt ngày Chủ nhật xanh năm 2022
Bài tiếp theoNuôi trâu, bò sinh sản – một hướng đi giúp người dân thoát nghèo