Kết quả bước đầu triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Chợ Đồn

 Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho người dân

xã Bình Trung huyện Chợ Đồn.

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Người dân tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định; được trợ cấp một lần và tử tuất; được cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh như những người tham gia BHXH bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.

Cùng với đó, từ ngày 1/1/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Với người tham gia BHXH đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được Nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng.

 Người dân các địa phương huyện Chợ Đồn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Để đẩy mạnh phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm xã hội huyện Chợ Đồn đang đẩy mạnh nhiều giải pháp trong đó công tác tuyên truyền được xác định là hoạt động trọng tâm với nhiều hình thức da dạng như: Tuyên truyền luật BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp đến người dân; tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các buổi đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp và tại các xã, thị trấn, thúc đẩy việc phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, thị trấn và đại lý bưu điện. Ngoài ra ngành BHXH sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phát triển đối tượng và giải quyết chế độ BHXH; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, thực hiện tốt cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH tự nguyện cho người lao động./. 

Bài trướcSôi nổi phong trào luyện tập thể thao môn bóng chuyền hơi
Bài tiếp theoNhiều diện tích ngô xuân bị sâu keo gây hại