Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn về việc ban hành  Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. (Tải về

Bài trướcThông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức năm 2021
Bài tiếp theoDanh sách thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển viên chức huyện Chợ Đồn năm 2021