Kế hoạch Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/6/2022: 01. Kế hoạch tuyển dụng HĐLĐ68 VP HĐNDUBND

Bài trướcHội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022
Bài tiếp theoBáo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn