Kế hoạch tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm

              Kế hoạch số 1272/KH-UBDN ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về tuyển dụng đặc cách giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Chợ Đồn trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng theo Văn bản số 5378/BNV-CCVC ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ. (Tải về tại đây)

Bài trướcQuyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ tiêu năm 2018
Bài tiếp theoTài liệu ộn tập sát hạch tuyển dụng đặc cách viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020