Kế hoạch Tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt (kiểm tra, sát hạch từ cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã)

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt (kiểm tra, sát hạch từ cán bộ cấp xã sang công chức cấp xã). (Tải về)

Bài trướcThu hoạch lúa nương ở Bản Cuôn xã Ngọc Phái
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai chương trình hỗ trợ người lao động là người dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng