Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

                           Kế hoạch số:1457/KH-HĐTD ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Chợ Đồn về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 (Tải về).

Bài trướcKẾT QUẢ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2015
Bài tiếp theoĐính chính nội dung kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016