Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 81 của UBND tỉnh

Bài trướcPhụ nữ Xuân Lạc chú trọng công tác tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 25 tháng 2 năm 2022