Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022 chi tiết tại KH tiếp nhận 2022
Bài trướcTiềm năng và lợi thế phát triển du lịch ở xã Bản Thi
Bài tiếp theoThông báo Danh mục tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức cấp xã trong trường hợp đặc biệt