Kế hoạch sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 1686/KH-UBND ngày 06/12/2018.

            Kế hoạch số 1735/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn về sửa đổi, bổ sung kế hoạch số 1686/KH-UBND ngày 06/12/2018. (Tải về)

Bài trướcThông báo tổ chức thi tuyển đối với người dự tuyển công chức cấp xã năm 2018
Bài tiếp theoThông báo phòng thi, số báo danh thí sinh thi tuyển công chức cấp xã huyện Chợ Đồn năm 2018