Huyện uỷ Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ năm 2017

 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh – Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị 

 

       Năm 2016, công tác xây dựng Đảng của huyện đã đạt được những kết quả tích cực: Công tác tuyên truyền, gíao dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được tăng cường; công tác tổ chức bộ máy cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai thực hiện chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập theo tư tưởng,đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khoá 11 có nhiều chuyển biến; đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU,ngày 11/7/2013 của huyện ủy về nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tốt để tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu của huyện đề ra. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể…

Về tình hình kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trong năm huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 104,49% kế hoạch;  lương thực bình quân đầu người đạt 618kg/người/năm; Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm 2015; trồng rừng đạt 67,3%KH tỉnh giao; chương trình xây dựng nông thôn mới được các cấp thường xuyên đẩy mạnh; thu ngân sách đạt 103,6% kế hoạch; Công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo… Cùng với những kết quả đạt được huyện Chợ Đồn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm…

Năm 2017, Huyện uỷ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12″ Tăng cường xây dựng,chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đảng, những biểu hiện” tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HồChí Minh. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi ” thuyết trình  thực hiện Nghị quyết của Đảng gắn vơi8s cải cách hành chính và sử đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 cấp huyện. Trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng –an ninh, phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên trên 31 nghìn tấn; trồng rừng mới 800 ha; thu ngân sách trên 98 tỷ đồng; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn.

Đ/c Ma Thị Na – Phó Bí thư huyện ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong năm 2016 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện nỗ lực đạt được trong năm 2016; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại mà huyện cần khắc phục.

Đ/c Nông Quang Nhất – Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016 


Tại hội nghị, 06 tổ chức cơ sở Đảng được tặng giấy khen về tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  03 Chi bộ trực thuộc được tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. tặng giấy khen cho 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Về chính quyền: có 33 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; 18 tập thể và 23 cá nhân nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016; 04 tập thể được khen dẫn đầu khối thi đua năm 2016; 02 cá nhân được khen chiến sỹ thi đua và có 02 tập thể và 02 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn có  thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm “200 ngày đêm sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh”

Bài trướcHuyện Chợ Đồn có gần ba trăm hộ được cấp gạo cứu đói dịp Tết
Bài tiếp theoĐồng chí Hoàng Duy Chinh, phó bí thư tỉnh ủy tặng quà tại xã Tân Lập và Nam Cường