Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn ảnh Hoàng Lan)

Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, nhìn chung việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.  Kết quả sau 03 năm học tập các chuyên đề trong học tập và làm theo tư tương, đạo đực phong cách Hồ Chí Minh trong với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã có trên 13 nghìn cán bộ, đảng viên được tham gia học tập. Riêng năm 2019, học tập chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với cấp cơ sở tổng số cán bộ, đảng viên tham gia học tập là 4.575 cán bộ, đảng viên .

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần quan trọng đảm bảo xây dựng xã hội lành mạnh, đồng thuận hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, đặc biệt quan tâm là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mà thành tích nổi bật là năm 2017 xã Rã Bản đã được công nhận là xã đầu tiên của huyện được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2018 là xã Đông Viên. Năm 2019 huyện phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã Yên Thượng, nâng số tiêu chí nông thôn mới của toàn huyện bình quân đạt 11,5/19 tiêu chí.

Việc “làm theo” Bác đã đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và xã hội, rõ nhất là lề lối, tác phong công tác và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong công tác tư tưởng chính trị và xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của xã hội; giữ vững ổn định chính trị; vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều điền hình tiên tiến, tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực đời sống, sản xuất, trong lao động, học tập, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phong trào xây dựng nông thôn mới… Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội triển khai việc tuyên truyền học tập đến toàn thể  đoàn viên, hội viên thông qua các lớp, bồi dưỡng, tập huấn. Đoàn Thanh niên gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng các phong trào thi đua theo các phẩm chất “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội Cựu Chiến binh huyện phối hợp với Đoàn thanh niên huyện tổ chức các buổi nói chuyện về truyền thống yêu nước, về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về tinh thần ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ để thế hệ trẻ noi theo. Trường Tiểu học Thị trấn Bằng Lũng đã tổ chức cho học sinh thực hiện chương trình kết nạp Đội viên và chương trình ngoại khóa thăm quan về nguồn tại các Khu di tích… Thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ chính trị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt các đoàn thể chính trị xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên để về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

 Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị sơ kết (Nguồn ảnh Hoàng Lan)

Dịp này, UBND huyện Chợ Đồn đã tặng giấy khen cho 17 tập thể, 37 cá nhân có thành tích trong “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019./.

 

 

Bài trướcChợ Đồn chủ động phương án phòng chống thiên tai
Bài tiếp theoMặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn – Dấu ấn một nhiệm kỳ