Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình nhân sự

 Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện thực hiện quy trình nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông qua tờ trình số 112, ngày 20/3/2020 của  Huyện ủy Chợ Đồn về việc lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch  các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện, giai đoạn 2020 – 2026 gồm 02 chức danh Bí thư huyện ủy; 01 chức danh Chủ tịch HĐND huyện; 01 chức danh Phó chủ tịch UBND huyện. Tờ trình số 113, ngày 20/3/2020 của Huyện ủy Chợ Đồn về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 -2025 và dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện gồm: 13 đồng chí lần đầu tham gia ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện;  03 đồng chí lần đầu tham gia ủy viên  Ban Thường vụ huyện ủy; 01 đồng chí lần đầu tham gia Ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện ủy. Dự kiến phương án giới thiệu nhân sự cấp ủy đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện gồm: 02 đồng chí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND huyện; 03 đồng chí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí tham gia lần đầu đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu theo quy định.

Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương và của tỉnh, tại hội nghị cán bộ chủ chốt này, Huyện ủy Chợ Đồn đã tổ chức phát động  kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn toàn huyện hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19, tiếp thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

 

 Thực hiện chung tay quyên góp ủng hộ, chia sẻ trong công tác phòng chống dịch COVID-19

 

Ngay sau lời kêu gọi, các đại biểu dự hội nghị  đã chung tay quyên góp được số tiền 15 triệu 660 nghìn  đồng, nhằm góp sức chung tay đóng góp ủng hộ trong công tác phòng, chống dịch COVID -19./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn bị thiệt hại do mưa lớn và gió lốc
Bài tiếp theoChợ Đồn tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp