Huyện ủy Chợ Đồn tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy

Là một tỉnh miền núi có nguồn tài nguyên khoáng sản, lâm sản khá dồi dào, những năm qua, cấp Ủy huyện Chợ Đồn luôn chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên trên địa bàn. Đặc biệt từ khi Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2012, công tác quản lý tài nguyên, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tuy nhiên bên cạnh đó, tình trạng khai thác, thu gom, tàng trữ, vận chuyển, chế biến lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến với những vụ việc phức tạp, tinh vi hơn.

Nguyên nhân của những hạn chế này chủ yếu là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý khoáng sản, bảo vệ phát triển rừng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và sâu rộng. Một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, thăm nắm tình hình ở cơ sở; có lúc, có nơi còn buông lỏng, thiếu kiên quyết trong xử lý. Một số cấp Ủy, chính quyền còn chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu. Mặt khác, một số doanh nghiệp chưa chấp hành tốt các quy định về khai thác khoáng sản, lâm sản; ý thức của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế.

Trước tình hình đó, Huyện ủy Chợ Đồn đã ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp Ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, phòng ban, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực khoáng sản, lâm sản; khắc phục kịp thời tình trạng kém hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình ở cơ sở; giảm thiểu tới mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, lâm sản; đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, lâm sản theo quy định pháp luật.

Để thực hiện được những mục tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới, Huyện ủy Chợ Đồn tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các cấp chính quyền, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tập hợp, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt pháp luật về quản lý khoáng sản, lâm sản; phối hợp tổ chức các đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm; thực hiện tốt việc tổ chức cho nhân dân ký cam kết với chính quyền cơ sở, người đứng đầu chính quyền cấp dưới ký cam kết với chính quyền cấp trên không tham gia, không để xảy ra tình trạng khai thác, thu gom, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép.

Tăng cường công tác kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm minh các hoạt động khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, đặc biệt là các đối tượng tái phạm, có tổ chức, có hành vi chống người thi hành công vụ.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp bảo vệ khu vực giáp ranh đã ký kết giữa các xã, huyện, tỉnh lân cận; xây dựng và ban hành kế hoạch bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, quy chế phối hợp quản lý khoáng sản giữa chính quyền địa phương với các đơn vị được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Các cơ quan chức năng, đơn vị, cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên khi để xảy ra vi phạm.

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản; đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để tái diễn, phát sinh vi phạm mà không có biện pháp ngăn chặn, không báo cáo kịp thời, có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng phạm pháp.

Xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại các địa bàn có hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép nhằm ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân theo hướng lâu dài.

Thời gian tới, Huyện ủy Chợ Đồn sẽ tập trung chỉ đạo các cấp Ủy, các Chi, Đảng bộ cơ sở tập trung tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp Ủy đối với việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy trên địa bàn huyện./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bài tiếp theoTin Huyện Chợ Đồn sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 01 về tăng cường quản lý cư trú