Huyện ủy Chợ Đồn sơ kết một năm thực hiện đề án số 06 của tỉnh ủy Bắc Kạn

 Hội nghị sơ kết một năm thực hiện đề án số 06, của tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao

hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” năm 2018

Năm 2018 toàn huyện đã có 167 tập thể, cá nhân đăng ký, trong đó 90 mô hình tập thể, 77 cá nhân.Thời gian qua, Huyện ủy Chợ Đồn  đã quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các hội, đoàn thể, người dân về thực hiện phong trào Dân vận khéo. Huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền vào các buổi họp thôn, sinh hoạt hội, đoàn thể, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Các mô hình đăng ký thực hiện dân vận khéo toàn diện trên các lĩnh vực công tác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, tập thể cũng như phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Qua triển khai thực hiện đề án đã nâng cao rõ rệt nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với phong trào “ Dân vận khéo” tại địa phương, đơn vị giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những khó khăn, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề về phát triển kinh tế – xã hội. Các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác…

Sơ kết một năm thực hiện đề án số 06 của tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội ở trên địa bàn. Dịp này Huyện ủy Chợ Đồn đã quyết định công nhận 31 mô hình và 10 điển hình dân vận khéo năm 2018. Đồng thời tặng giấy khen mô hình “ Dân vận khéo”  tiêu biểu năm 2018 cho cho 06 tập thể và 04 cá nhân./.

Bài trướcTỉnh Bắc Kạn hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019
Bài tiếp theoLễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Hoàng Văn Duy