Huyện ủy Chợ Đồn sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 08- CT/TU, ngày 02/7/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn

 

 

      Sau 2 năm triển khai thực hiện  Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 2/7/2012, công tác quản lý tài nguyên, ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng kể.Huyện ủy Chợ Đồn đã ban hành Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 08 của Tỉnh ủy nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp Ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, phòng ban, đoàn thể trong công tác lãnh đạo, quản lý đối với lĩnh vực khoáng sản, lâm sản; khắc phục kịp thời tình trạng kém hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình ở cơ sở; giảm thiểu tới mức thấp nhất các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, lâm sản; đảm bảo trật tự, kỷ cương trong quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản, lâm sản theo quy định pháp luật. Trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 345 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó có 11 vụ vượt khung xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan Kiểm lâm đã chuyển hồ sơ cho công an huyện điều tra, khởi tố theo quy dịnh của pháp luật. Tang vật , phương tiện tịch thu gồm: 430,3m3 gỗ các loại, 47 xe mô tô, 1 xe ô tô và 08 cưa máy, thu nộp ngân sách trên 1,9 tỷ đồng. Công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản, đã tiến hành kiểm tra 96 lượt tại các xã có điểm khai thác quặng để xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật;  thu, bán đấu giá tài sản tịch thu như máy móc, quặng sắt, quặng chì kẽm các loại không có nguồn gốc hợp pháp, sung công quỹ nhà nước hơn 03 tỷ đồng. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 06 đối tượng với tổng số tiền phạt trên 67 triệu đồng. Tổ chức lập kế hoạch và đánh sập 01 Cửa lò khai thác khoáng sản trái phép tại Lũng Cuổi, thôn Cốc Tộc, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn. Tuy nhiên trong công tác này vẫn còn một số tồn tại: Chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác quản lý khoáng sản, lâm sản, đôi lúc còn nể nang, chưa xử lý kịp thời theo thẩm quyền đối với các vụ vi phạm; công tác kiểm tra còn hạn chế do lực lượng của tổ liên ngành đều là cán bộ kiêm nhiệm; Tác động của ngành lâm nghiệp trong công tác xóa đói giảm nghèo chưa cao, thu nhập từ rừng còn thấp và không ổn định. Ý thức về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, lâm sản của một bộ phận nhỏ dân cư còn kém nên vẫn xảy hiện tượng khai thác , vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép…Để thực hiện tốt hơn chỉ thị 08 của tỉnh ủy Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên lâm sản, khoáng sản; Lực lượng chức năng của huyện thường xuyên theo dõi kịp thời diễn biến kết quả khai thác, sử dụng bảo vệ và phát triển rừng để có cơ sở đưa ra các giải pháp bảo vệ. Tăng cường chỉ đạo UBND các xã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được phân cấp trong quản lý bảo vệ tài nguyên lâm-khoáng sản. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và công an, kiểm tra, truy quyét, kiên quyết xử lý nghiêm những vụ vi phạm, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại những địa bàn xã vùng sâu, vùng xa để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các vụ khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện./.

Bài trướcHội thi “ Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2014
Bài tiếp theoHiệu quả Chương trình 135 tại huyện Chợ Đồn