Huyện ủy Chợ Đồn quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ

 Hội nghị đã dành 1 phút để mặc niệm , tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang,  

đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất)

Trước khi khai mạc, Hội nghị đã dành 1 phút để mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang,  đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21/9/2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất).

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: công tác văn thư, lưu trữ có vai trò quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác văn thư, lưu trữ nhằm đảm bảo lưu trữ thông tin bằng văn bản phục vụ kịp thời cho việc lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.

Tại hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên của văn phòng tỉnh ủy Bắc Kạn đã quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy Bắc Kạn về công tác văn thư, lưu trữ. Hướng dẫn về công tác quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội xã, phường, thị trấn.  Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị – xã hội giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy định số 66 của BCH Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng…

 Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới

của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn trong công tác văn thư, lưu trữ; đề xuất cấp ủy các cấp, tổ chức chính trị – xã hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ; quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho những cán bộ phụ trách văn thư lưu trữ,  đáp ứng yêu cầu về hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, thông qua hội nghị này, các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự sẽ có điều kiện trao đổi, tiếp thu nhiều hơn kiến thức, kinh nghiệm hoạt động liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ nhằm kịp thời phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành công việc hằng ngày ở mỗi cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của huyện./.

Bài trướcChợ Đồn cấp, phát gạo cho học sinh theo Nghị định số 116 của Chính phủ
Bài tiếp theoHuyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị giao ban Qúy III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Qúy IV năm 2018