Huyện uỷ Chợ Đồn gặp mặt biểu dương Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2014

       Hội nghị đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Toàn cảnh hội nghị gặp mặt biểu dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009  – 2014.

       Trong 5 năm qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng cùng sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phần lớn các chi bộ, Đảng bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Các chi bộ luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu và chấp hành đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, đồng thời chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, góp phần giải quyết những vướng mắc, tồn tại. Nhiều chi bộ đã thực hiện đổi mới về phương thức lãnh đạo đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Số chi bộ, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tăng qua từng năm, chế độ sinh hoạt được duy trì thường xuyên, chất lượng sinh hoạt cũng ngày một tốt hơn. Các Bí thư chi bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, gương mẫu trước cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận trong nhân dân, gắn xây dựng nông thôn mới với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần tại thôn, bản, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tính đến tháng 12/2013, Toàn huyện có 3.717 đảng viên, 53 tổ chức cơ sở Đảng, 306 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, vẫn còn 17 chi bộ sinh hoạt ghép 2 thôn và 13 chi bộ trường học còn sinh hoạt ghép. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo  đã biểu dương những cố gắng của các Bí thư chi bộ thời gian qua; đồng thời mong muốn, thời gian tới, các đồng chí Bí thư chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng thời cũng đề nghị các cấp Uỷ cần thường xuyên quan tâm, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác và lao động sản xuất, trở thành tấm gương cho quần chúng noi theo; đặc biệt cần quan tâm công tác phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, công tác đánh giá phân loại đảng viên phải nghiêm túc, dân chủ khách quan và duy trì sinh hoạt chi bộ theo đúng điều lệ Đảng. Tại hội nghị có 35 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu giai đoạn 2009-2014đ ã được nhận giấy khen, Sau hội nghị, các đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu sẽ được đi thăm quan, học tập tại Pác Bó, tỉnh Cao Bằng./. 

Bài trướcChợ Đồn triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn 2014
Bài tiếp theoChợ Đồn hưởng ứng “ Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014