Huyện Chợ Đồn triển khai công tác trồng rừng năm 2016

       Hội nghị đã báo cáo kết quả công tác trồng rừng năm 2015. Theo đó, công tác trồng rừng năm 2015 của huyện đã đạt được những kết quả đáng kích lệ, diện tích trồng rừng năm 2015 đạt trên 130% KH tỉnh giao và trên 110% kế hoạch huyện giao, Ban quản lý  dự án đã quan tâm đến công tác thiết kế, chăm sóc đảm đảo chất lượng giống. Tuy nhiên sau khi trồng tại một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân bỏ không thực hiện trồng, diện tích vào khoảng gần 80 ha, một số xã có diện tích bỏ không thực hiện trồng nhiều như: Bình Trung, Nghĩa Tá, Ngọc Phái,… Bên cạnh đó một số xã xảy ra tình trạng cây con bị chết sau khi trồng.

                                                                                                     Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

        Vụ trồng rừng năm 2016 huyện Chợ Đồn dự kiến trồng 1.150 ha ( trong đó diện tích trồng rừng tập trung vào khoảng gần 1000 ha, rừng phân tán 190 ha. Cơ cấu cây trồng chính đối với rừng tập trung gồm cây Mỡ, Keo; trồng rừng phân tán gồm các loại cây: Mỡ, Keo, Quế, Lát, Trám, Xoan. Diện tích đăng ký trồng phù hợp với nhân lực, khả năng thực hiện của từng hộ gia đình, cá nhân; không đăng ký trồng rừng vào các khu vực rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ và các khu vực có trữ lượng rừng lớn đã giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh năm 2014.

        Điểm mới của việc trồng rừng năm 2016, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại  văn bản số 1026/UBND/NLN ngày 27/2/2015, thì các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trồng cây quế thì phải có sự liên doanh, liên kết giữa người trồng rừng với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm và phải gửi bản hợp đồng hoặc bản cam kết về Ban quản lý dự án huyện trước thời điểm thiết kế trồng rừng mới được đầu tư hỗ trợ đầu tư trồng rừng. Tuy nhiên, qua thảo luận, đa số các xã tán thành việc đưa cây quế vào trồng  nhưng còn vẫn còn một số đại biểu băn khoăn có nhất thiết phải cam kết và phải có hợp đồng hay không. Tại Hội nghị, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng  chỉ đạo, việc hợp đồng hay không là tuỳ thuộc ở người dân, nếu không có hợp đồng thì không có tiền hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó để đảm bảo vụ trồng rừng năm 2016 được thuận lợi, các xã, thị trấn có một số ý kiến như: cần kiểm tra chất lượng giống trước khi cấp giống cho người dân trồng rừng; một số cây con đã bị chết ở vụ trồng rừng năm 2015 có được cấp bổ sung ở vụ trồng rừng năm 2016 hay không; nên triển khai trồng rừng ở 2 vụ/năm là vụ xuân và vụ thu để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

        Ban chỉ đạo thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chợ Đồn cũng đề nghị các xã, thị trấn cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò trách nhiệm của Ban phát triển rừng xã, thôn; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia công tác phát triển rừng; coi việc trồng rừng là một chỉ tiêu bình xét hàng năm đối với hộ gia đình, cá nhân, đặc biệt là đối với cán bộ các xã, thị trấn, trưởng thôn, Bí thư Chi bộ,…

        ừ các ý kiến phát biểu của các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng của huyện đã tiếp thu, ghi nhận trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền, một số ý kiến khác sẽ tiếp tục được đề nghị lên cấp trên nghiên cứu xem xét.


Bài trướcHuyện Chợ Đồn tặng quà tết trung thu 2015 cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn
Bài tiếp theoHội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp bất thường