Huyện Chợ Đồn tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014

 

 Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 tại 

các trường học

 

Với chủ trương xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Thời gian qua Đảng và Nhà nước đã từng bước nâng cao trình độ dân trí, chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2014 Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”, huyện Chợ Đồn đã kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, các em học sinh cùng toàn thể bà con nhân dân địa phương hãy tích cực hưởng ứng, tham gia tuần lễ học tập suốt đời bằng những việc làm cụ thể như: luôn tạo điều kiện cho con em mình được đi học, học thật tốt, có cơ hội học tập ở các bậc học cao hơn phù hợp với năng lực, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Trong khuôn khổ diễn ra tuần lễ học tập, trong thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 05/10/2014, UBND huyện yêu cầu các trường học trên địa bàn huyện phải tổ chức toạ đàm về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, kể những câu chuyện về các tấm gương điển hình trong học tập; cho học sinh đọc sách, báo, tham khảo các loại tranh ảnh về học tập suốt đời; tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; làm tốt công tác duy trì sĩ số, hạn chế thấp nhất học sinh bỏ học. Mỗi cán bộ giáo viên nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, luôn là tấm gương sáng về cách sống, cách ứng xử đối với mọi người. Còn đối với các em học  sinh cần đi học chuyên cần, thực hiện tốt nội quy của nhà trường, giành nhiều điểm tốt,… Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai kế haọch thực hiện đề án “ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác giáo dục ngoài nhà trường.

 Buổi lễ đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của nhiều tổ chức, cá nhân, các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện tham gia quyên góp xây dựng quỹ khuyến học của huyện./.

Bài trướcChợ Đồn tặng quà người cao tuổi nhân ngày 1/10/2014
Bài tiếp theoBan kinh tế – xã hội, HĐND huyện giám sát công tác trồng rừng theo dự án 147