Huyện Chợ Đồn tổ chức hội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, năm 2018

 Ban tổ chức huyện, đánh giá lựa chọn sản phẩm tiêu biểu  

Ngày 15/11/2018, UBND huyện Chợ Đồn thành lập hội đồng tổ chức đánh giá xếp hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm”.

Qua đánh giá chấm điểm, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn được 07 sản phẩm tiêu biểu của huyện tham gia dự thi Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP tỉnh Bắc Kạn, năm 2018, gồm các sản phẩm: Gạo Bao Thai của HTX Hoàn thành xã Phương Viên, Măng khô Mảy Puốc HTX Cao Phong xã Xuân Lạc, quả Hồng không hạt sấy dẻo của HTX Tân Phong xã Quảng Bạch; 02 sản phẩm rượu men lá của HTX Rượu Men lá và HTX Thanh Tâm xã Bằng Phúc; Quýt HTX Toàn Thắng xã Rã Bản và Rau Su su- HTX rau Phia Khao xã Bản Thi./.

 

Bài trướcHội nghị đối thoại về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh với các Công ty, Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện Chợ Đồn năm 2018
Bài tiếp theoKiểm tra công tác giảm nghèo tại xã Xuân Lạc