Huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị triển khai Luật đất đai 2013, Luật tiếp công dân Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

 

  Hội nghị triển khai Luật đất đai 2013, luật tiếp công dân và Luật hôn nhân và gia đình năm 2014.

 

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2014 với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị của đất nước. Gồm 14 chương, 212 điều quy định rõ quyền, trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Về  Luật Tiếp công dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật Tiếp công dân có 09 chương, 36 điều quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.Việc triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó hạn chế, khắc phục được tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp. Tiếp đó các đại biểu nghe triển khai Luật Hôn nhân và gia đình vừa được  Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, khoá 13, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015, thay thế luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có 9 chương, 133 điều, so với luật hôn nhân và gia đình năm 2000 ít hơn 4 chương , nhưng tăng lên 23 điều. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có nhiều quy định mới, có những sửa đổi, bổ sung như: tăng độ tuổi kết hôn của nam và nữ; không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính; cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; quy định chế độ tài sản của vợ chống…Qua hội nghị, những điểm đổi mới quan trọng của các văn bản luật nói trên đã được phổ biến đầy đủ và chi tiết giúp các đại biểu tham dự nắm vững những nội dung cơ bản của luật nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương để sớm đưa các luật đi vào thực tiễn cuộc sống./. 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát then – đàn tính, trình diễn trang phục dân tộc năm 2014
Bài tiếp theoHội nghị Tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ năm 2014 tại huyện Chợ Đồn