Huyện Chợ Đồn tổ chức học tập kiểm điểm chuyên đề năm 2016 tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

  Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày,

thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Bài nói chuyện chuyên đề năm 2016 tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân toàn huyện. Đây là hình thức học tập mới so với các năm trước đây.

 BCH Quân sự huyện học tập chuyên đề 2016 thông qua truyền hình trực tiếp 

 

Để đảm bảo việc học tập chuyên đề năm 2016 có hiệu quả, trước đó Huyện uỷ Chợ Đồn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ thông báo cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân biết về thời gian, địa điểm học tập theo hình thức truyền hình trực tiếp.

 Sau khi tổ chức học tập xong, các chi, đảng bộ sẽ báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện, cụ thể như: về hình thức học tập, tỷ lệ tham gia, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,.. về Ban thường vụ Huyện uỷ. Đối với các cơ quan, đơn vị không có điều kiện học tập theo hình thức truyền hình trực tiếp thì cấp uỷ sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập theo các hình thức phù hợp như: đăng ký in, sao đĩa để phục vụ học tập tại cơ sở. Tiếp đó, khi đã học tập xong chuyên đề năm 2016 tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện Chợ Đồn sẽ tổ chức thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân theo kế hoạch đã đề ra./. 

Bài trướcChợ Đồn: triển khai Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn tổng kết hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016