Huyện Chợ Đồn tổ chức đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014

 

Toàn cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2013,

phương hướng nhiệm vụ 2014 của UBND huyện Chợ Đồn.

       Sau hơn 3 năm thực hiện, Ban chỉ đạo huyện đã đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp chỉ đạo thực hiện chương trình trong các năm tiếp theo. Bộ máy chỉ đạo, điều hành ở các cấp thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo hoạt động ổn định. Kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó các tiêu chí đạt được ở các xã như: tiêu chí 1, quy hoạch và thực hiện quy  hoạch có 8/21 xã đạt ; tiêu chí 3 về thuỷ lợi, có 5/ 21 xã đạt tiêu chí thuỷ lợi; tiêu chí 4 điện nông thôn có 13/21 xã đạt; tiêu chí 7 về chợ nông thôn, có 12/21 xã đạt; tiêu chí 8 Bưu điện có 6/21 xã đạt; tiêu chí 9 nhà ở dân cư, có 1/ 21 xã đạt; tiêu chí 11 hộ nghèo, có 10/21 xã đạt; tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, có 4/21 xã đạt; tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất, có 1.21 xã đạt; tiêu chí 14 giáo dục, có 7/21 xã đạt; tiêu chí 15 y tế, có 7/21 xã đạt; tiêu chí 16 văn hoá, có 1/21 xã đạt; tiêu chí 18 hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, có 8/21 xã đạt; tiêu chí 19 an ninh trật xã hội, có 11/21 xã đạt. Hiện nay các tiêu chí về: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hoá, thu nhập, môi trường chưa có xã nào đạt được.

 Ban chỉ đạo huyện đã đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp chỉ đạo

thực hiện chương trình trong các năm tiếp theo.

       Một số tồn tại như: tiến độ xây dựng và phê duyệt đồ án quy hoạch còn chậm, công tác xây dựng đề án xây dựng  nông thôn và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất mất nhiều thời gian, các phong trào, tuyên truyền vận động chung tay xây dựng nông thôn mới chưa được thường xuyên. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về xây dựng nông thôn mới dưới mọi hình thức, chú trọng vào các cơ chế chính sách của tỉnh, trung ương và các mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới. Vận đồng từng hộ dân vuơn lên thoát nghèo và tham gia với cộng đồng, đóng góp công sức vào xây dựng nông thôn mới như: hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hoá thôn, lớp học mầm non, sân chơi bãi tập thể thao ở các thôn, bản. Tập trung, đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất đặc biệt chú trọng tới quá trình chuyển dịch cơ câu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Tại hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng của thủ tướng chính phủ cho ông: Triệu Tiến Lâm trưởng thôn Khuổi Già xã Rã Bản, đã có nhiều thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcChợ Đồn sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bài tiếp theoLễ phát động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2014