Huyện Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ X

 Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2018 – 2023

Theo báo cáo chính trị, Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiềm năng đất đai được khai thác có hiệu quả, cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển dịch sang các loại cây, con đem lại giá trị kinh tế cao như chè tuyết Bằng Phúc, hồng không hạt, gạo Bao thai; các chính sách khuyến nông – khuyến lâm, cho vay vốn ưu đãi; các loại giống, vật tư, phân bón được cung ứng đầy đủ và kịp thời; các mô hình kinh tế hợp tác được thực hiện có hiệu quả và được nhân rộng qua các năm. Sản lượng lương thực có hạt năm sau cao hơn năm trước . Diện tích trồng rừng mới hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao. Chú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm; chủ động phòng dịch trong chăn nuôi nên không có dịch lớn xảy ra.  Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức phối hợp triển khai tuyên truyền, học tập … được 3.475 buổi cho  trên 133 nghìn  lượt cán bộ, hội viên nông dân, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khoá IX ( 9), Xây dựng tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh từ huyện tới cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Đến nay, tổ chức Hội có hệ thống đều khắp từ huyện đến các 22 xã, thị trấn.  Phát huy vai trò đi đầu của hội viên nông dân trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.  Trong nhiệm kỳ, có 9.830 lượt hội viên đăng ký SX KDG các cấp đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khoá IX đề ra.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Tham gia giám sát phản biện xã hội và góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ Hội trong nhiệm kỳ được quan tâm vì vậy năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội được nâng cao về mọi mặt.

 Đại hội tiến hành Bầu cử Ban chấp hành khóa X, Nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội hội nông dân huyện đã thông qua Nghị quyết Đại hội với những chỉ tiêu sau: 100% cán bộ, hội viên nông dân và 100 % cán bộ Hội được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội,  được tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách  pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Hội và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Phấn đấu đến năm 2023 tỷ lệ hội viên đạt 85% so với tổng số hộ nông, lâm nghiệp; Xây dựng được nhất nhất 01 Chi hội, tổ hội nghề nghiệp; Duy trì 100% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân đạt 70.000đ/ hội viên; Hàng năm vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng 10% so với năm trước. Phấn đấu hàng năm 85% trở lên lượt hội viên được tập huấn khoa học kỹ thuật. Tích cực vận động hội viên áp dụng kiến thức và thực hiện tốt các mô hình, đề án phát triển kinh tế của huyện đề ra. Mỗi năm xây dựng được ít nhất 02 mô hình kinh tế tập thể (THT, HTX) và mỗi xã, thị trấn xây dựng được 01 sản phẩm OCOP.Phối hợp tổ chức dạy nghề cho 250 lượt hội viên nông dân/năm. Giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, phấn đấu có 100 hội viên trở lên được kết nạp Đảng. Phấn đấu hàng năm có 85% cơ sở Hội và chi hội đạt vững mạnh và khá, không có cơ sở Hội và chi hội yếu kém. Hàng năm 100% cơ sở Hội có 25% hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó 15% trở lên số hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Mỗi năm Hội trực tiếp giúp giảm 2% số hộ nghèo. Có 90% trở lên hội viên đăng ký thực hiện gia đình văn hoá, 85% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa hàng năm. Phấn đấu trên 50% chi hội xây dựng và duy trì được mô hình “sạch nhà, tốt ruộng”. Tại cấp huyện và 100% cấp xã, thị trấn tổ chức được các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân.

Phát biểu tại Đại hội,  đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: hoạt động của Hội cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân.Chú trong xây dựng các mô hình, điển hình, gương tốt trong liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh để tổng kết và nhân rộng.

 Ra mắt Ban chấp khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 26 đồng chí

 

Đại hội đã  bầu 26 đồng chí tham gia uỷ viên BCH khoá mới và  31 đại biểu Chính thức dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới, Đồng chí Nguyễn Thái Thành tiếp tục được bầu tái cử chức danh Chủ tịch Hội nông dân huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2018 – 2023./.

Bài trướcChợ Đồn Khai mạc Hội thi Gia đình hạnh phúc; phát động chiến dịch bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương và nói không với bạo lực gia đình
Bài tiếp theoHội Nông dân huyện Chợ Đồn – Một nhiệm kỳ nhìn lại