Huyện Chợ Đồn tích cực triển khai hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid -19

Theo báo cáo của Phòng lao động – Thương binh và Xã hội huyện, tính đến ngày 15/12/2021, huyện đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68 /NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện với số người sẽ được hưởng là trên 1.500 người, tổng  kinh phí hỗ trợ trên 630 triệu đồng.

Người lao động thuộc đối tượng sẽ được hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Trong đó, hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng F0 là 03 người, tiền ăn cho F1 là 166 người, hỗ trợ hộ kinh doanh 05 đối tượng;  hỗ trợ đối tượng F0, F1 thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 là 53 người; giảm mức đóng vào quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.330 lao động/56 đơn vị. Sau khi được cấp kinh phí, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện chi trả cho người lao động đảm bảo kịp thời.

Việc thực hiện xét duyệt các hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 /NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được huyện thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg,…

đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết và chủ động thực hiện chính sách; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định và đề nghị phê duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo quy định được kịp thời./.

 

Tác giả: Nông Đuổng

Bài trướcSáp nhập 2 thôn của xã Ngọc Phái theo Nghị quyết 97 của HĐND tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoChợ Đồn phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đợt 1 giai đoạn (2021 -2025)