Huyện Chợ Đồn tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

 

 Công tác cấp phát tài liệu phục vụ cuộc bầu cử

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Ngay khi có Quyết định thành lập, Uỷ ban bầu cử huyện Chợ Đồn đã ban hành Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc, Quyết định thành lập các Ban bầu cử và ban hành các kế hoạch để chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu dân cử, Ủy ban bầu cử huyện đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử; tổ chức gặp mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện để thông tin về tình hình Kinh tế – xã hội ở địa phương, tạo điều kiện để người ứng cử xây dựng dự kiến chương trình hành động trước khi tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo Luật định.

Sau vòng hiệp thương lần 3, ngày 27/4/2016, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Quyết định công bố danh sách 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, gồm: 20 nữ; 37 người dân tộc thiểu số; 18 người dưới 35 tuổi; 07 người ngoài Đảng và 12 người tái cử (tỷ lệ so với người ứng cử). Số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã gồm 854 người, với 299 đại biểu nữ ; 803 người dân tộc thiểu số; 328 người dưới 35 tuổi; 317 người ngoài Đảng; 326 người tái cử (tỷ lệ so với người ứng cử).

Với tổng số 22 đơn vị hành chính cấp xã, được chia thành 08 đơn vị bầu cử cấp huyện, 160 tổ bầu cử và 37.798.000 cử tri. Tính đến ngày 03/5/2016, hầu hết tất cả các đơn vị bầu cử đã nhận đủ hòm phiếu; thẻ cử tri; phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Tiểu sử tóm tắt và danh sách trích ngang đại biểu Quốc Hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện… Các tài liệu liên quan khác phục vụ cho cuộc bầu cử sẽ được Uỷ ban bầu cử huyện tiếp tục cấp phát cho các tổ bầu cử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/5/2016. Cùng với việc cấp phát tài liệu, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cũng đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền trực quan bằng băng zôn khẩu hiệu, cổ động lưu động và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện và của xã. Trong dịp này, để tạo cảnh quan văn minh, sạch đẹp, phục vụ chào mừng cuộc bầu cử, huyện Chợ Đồn đã triển khai lắp đặt hoàn thành 16 điểm đèn LED hoa văn trang trí ngang đường và thực hiện cắt tỉa cây xanh hai bên đường, tạo hành lang thông thoáng trên các trục đường nội thị. 

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 05/5/2016, Ủy ban bẩu cử huyện đã ban hành Quyết định trưng tập cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, phòng, ban của huyện tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, ngày 10/5/2016 tới, Ủy ban bầu cử huyện sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho các đối tượng gồm: thành viên Ủy ban bầu cử huyện; Trưởng Ban, Thư ký các Ban bầu cử huyện; Chủ tịch UBBC, Phó Chủ tịch thường trực UBBC các xã, thị trấn; Tổ trưởng, thư ký các Tổ bầu cử; Các thành viên được trưng tập tham gia phục vụ bầu cử.

Hiện công tác chuẩn bị đang được các cấp các ngành ở địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, từ công tác cấp phát tài liệu, hướng dẫn trang trí trực quan tại các điểm bầu cử, phân công nhiệm vụ các thành viên trực tiếp phụ trách hướng dẫn các tổ bầu cử. Với công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ càng, đúng quy trình, chắc chắn huyện Chợ Đồn sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ./.

Bài trướcChợ Đồn lắp đặt hoàn thành công trình đèn LED hoa văn, trang trí ngang đường phục vụ công tác tuyên truyền
Bài tiếp theoHĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác bầu cử tại huyện Chợ Đồn