Huyện Chợ Đồn thu ngân sách năm 2017 vượt chỉ tiêu

 

 Năm 2017 huyện Chợ Đồn đạt và vượt kế hoạch chỉ tiêu thu ngân sách

 

  Trong đó, thu ngân sách các xã, thị trấn đạt 101% kế hoạch; Thu  thuế  tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đạt 103% kế hoạch. Ngoài ra, các khoản thu khác như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường,  phí du lịch … đều đạt từ 100% trở lên và đạt cao hơn năm 2016. 

Để đạt được kết quả trên, huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát lại  nguồn thu,  quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu thuế. Đặc biệt, huyện đã đôn đốc các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản thực hiện đúng cam kết  về nghĩa vụ thuế. Đồng thời phổ biến, tuyên truyền các chính sách thuế, tích cực vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế đúng hạn và đảm bảo chất lượng tờ khai, từ đó làm cơ sở để thực hiện công tác thu; áp dụng các giải pháp phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, bù đắp các khoản thu, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương thực hiện đôn đốc nghĩa vụ thuế, chống gian lận thương mại.

          Ngoài ra, huyện cũng  tích cực thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tạo điều kiện khuyến khích các hộ dân mở rộng sản xuất kinh doanh để tăng nguồn thu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế…

          Năm 2018, Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được tỉnh giao là 111.890 triệu đồng, (111 tỷ 890 triệu đồng) tăng 13.740 triệu đồng ( 13 tỷ 740 triệu đồng) ( tăng 14% so với dự toán tỉnh giao năm 2017). Cùng với việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội. Bước sang năm 2018 nhiệm vụ thu ngân sách tiếp tục được huyện Chợ Đồn quan tâm, trú trọng triển khai, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao. Hi vọng, với những biện pháp quyết liệt, cụ thể, quản lý tốt các nguồn thu, tập trung thu đúng, thu đủ theo từng tháng. Huyện Chợ Đồn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổng kết công tác năm 2017 – triển khai nhiệm vụ năm 2018
Bài tiếp theoHội nghị đánh giá thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2017