Huyện Chợ Đồn thành lập đội công tác xã hội tình nguyện thí điểm trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng.

 

 Đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn Bằng Lũng

Thị trấn Bằng Lũng là địa bàn trung tâm của huyện, tình hình tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, số người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, người nghiện ma túy, và nhiễm HIV đông, thêm nữa, nhiều đối tượng sử dụng ma túy ở các địa bàn khác cũng về tụ tập, theo đó nạn trộm cắp tại khu vực thị trấn Bằng Lũng xảy ra thường xuyên, gây bức xúc trong nhân dân.

Dựa trên những đặc điểm đó, huyện Chợ Đồn chọn thị trấn Bằng Lũng làm thí điểm và đã thành lập đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn Bằng Lũng, Đội gồm 5 thành viên, do ông Nông Quang Tuyên – Phó Trưởng công an thị trấn làm đội trưởng, 01 đội phó và 03 thành viên. Đội công tác xã hội tình nguyện thị trấn Bằng Lũng hoạt động theo Quy chế tổ chức do Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, có nhiệm vụ tuyên tuyền, giáo dục thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị trấn về phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về…..

Tại buổi lễ ra mắt, đội công tác xã hội thị trấn Bằng Lũng bày tỏ quyết tâm sẽ trở thành đội ngũ nòng cốt làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương, là cầu nối giữa các cấp chính quyền, đoàn thể với cộng đồng dân cư trong việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn./.

Bài trướcChợ Đồn: Ảnh hưởng của cơn bão số 1
Bài tiếp theoMô hình chăn nuôi đàn lợn ta phát huy hiệu quả