Huyện Chợ Đồn: Tăng cường các giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm

Tính đến tháng 9/2012, toàn huyện Chợ Đồn thu ngân sách được 28,007 tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch. Số nộp ngân sách chủ yếu tập trung ở các đơn vị khai thác khoáng sản, chế biến lâm sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Tổng số nợ thuế của các tổ chức kinh doanh đến thời điểm cuối tháng 8/2012 là 7,894 tỷ đồng

Bước sang những tháng cuối năm, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách nhà nước được giao, căn cứ trên tình hình thực thế để chủ động xây dựng giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2012.

Để thực hiện được mục tiêu này, huyện cũng lưu ý các địa phương cần tổ chức quản lý triệt để mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Riêng đối với hoạt động khai thác và lưu thông lâm sản thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 212/UBND-CCT ngày 13/3/2012 về việc tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có trách nhiệm đôn đốc bộ phận ủy nhiệm thu tổ chức thu nộp kịp thời, không để tồn đọng các khoản thuế, phí, lệ phí; sử dụng đúng chứng từ thu và mức thu theo quy định; đồng thời phối hợp tốt với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xử lý, thu hồi nợ dọng thuế của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Đối với Chi cục Thuế huyện, UBND huyện đề nghị đơn vị tiến hành rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách, quản lý sát nguồn thu để bù đắp các phần giảm thu do miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc khai thuế, nhất là các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực khoáng sản, lâm sản, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Chi cục Thuế có trách nhiệm đôn đốc quyết liệt các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế kéo dài; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc phối hợp xử lý các trường hợp chây ì, dây dưa, để nợ đọng thuế kéo dài.

UBND huyện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, để đảm bảo hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2012 của huyện./.

Bài trướcChợ Đồn từng bước đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống
Bài tiếp theoChợ Đồn: Hội nghị Ban Chấp hành Huyện ủy lần thứ 10 (Khoá XIX)