Huyện Chợ Đồn quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước năm 2018

         Tại hội nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin của huyện; các phòng, ban, chuyên môn, đoàn thể của huyện; lãnh đạo, công chức văn phòng UBND 22 xã, thị trấn đã được quán triệt các nội dung về Vai trò, lợi ích triển khai  ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước. Chiến lược, quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của Chính Phủ, của tỉnh Bắc Kạn; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; triển khai các văn bản mới trong Quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin; quán triệt, yêu cầu ứng dụng có hiệu quả các phần mềm đã được UBND tỉnh, Sở thông tin và truyền thông, UBND huyện Chợ Đồn triển khai như: Hồ sơ công việc, hòm thư công vụ, một cửa điện tử, chữ ký số. Hội nghị cũng đã dành thời gian cho thảo luận, trao đổi, hỏi – đáp, các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Hội nghị quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

          Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Chợ Đồn bước đầu đã có kết quả tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý của các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định.  Qua Hội nghị quán triệt này nhằm  góp phần nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa Một cửa điện tử liên thông của huyện đi vào hoạt động hiệu quả, giảm phiền hà và cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

Bài trướcĐồng chí Hà Đức Tiến, Bí thư huyện ủy làm việc tại xã Bằng Phúc
Bài tiếp theoĐoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra công tác quản lý nhà nước đối với thông tin truyền thông tại huyện Chợ Đồn