Huyện Chợ Đồn quan tâm chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị năm học 2020-2021

Đối với đội ngũ giáo viên UBND huyện đã giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục, năm học 2020-2021 cho các các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT; Chỉ đạo về việc phân công, điều động giáo viên giữa các đơn vị trường học; chỉ đạo thực hiện sớm việc hợp đồng giáo viên đối với các vị trí giáo viên còn thiếu trong các nhà trường và tiến hành xét tuyển đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đóng bảo hiểm từ năm 2015 trở về trước đảm bảo đúng quy định, có kết quả sớm nhất để bổ sung nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cho ngành GD&ĐT.

Đối với cơ sở vật chất thiết bị dạy học, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với các phòng, ban chức năng tập trung hoàn thiện việc cải tạo, sửa chữa phòng học, phòng làm việc của giáo viên, các công trình phụ trợ và thiết bị sách giáo khoa cho giáo viên học sinhphục vụ năm học mới.

Đối với công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, UBND huyện đã chỉ đạo phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè 2020 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong ngành, tổ chức triển khai các hoạt động tập huấn chuyên môn, đặc biệt tập huấn đại trà cho toàn bộ giáo viên dạy học lớp 1 (thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới) năm học 2020-2021.

Đối với công tác phòng chống dich bệnh, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo chung trong toàn huyện và những nội dung cụ thể đối với các trường học.

Theo đó, Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung UBND huyện chỉ đạo đến các trường học trong toàn ngành, chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng tham mưu cho UBND huyện, chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện các nội dung trên. Về đội ngũ,cơ bản đã có các phương án để đảm bảo có đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm học, cụ thể thông báo việc hợp đồng giáo viên, tiếp nhận giáo viên chuyển vùng từ các huyện trong tỉnh đến.Về cơ sở vật chất đã và đang được gấp rút hoàn thiện những hạng mục công trình để đảm bảo đưa vào sử dụng ngay sau khai giảng.

 Trường TH&THCS Bằng Phúc đang gấp rút hoàn thành sửa chữa phòng học,

công trình phụ trợ

Về trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa cho giáo viên; sách giáo khoa và học liệu cho học sinh, phòng GD&ĐT đã tuyên truyền, hướng dẫn các nhà trường đã ký mua với Công ty sách- thiết bị trường học tỉnh Bắc Kạn trước ngày 20/8/2020 đảm bảo có đầy đủ trước khi bước vào năm học mới.

Phòng GD&ĐT cũng đã tiến hành tổ chức các lớp tâp huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên đảm bảo về nội dung và tiến độ của cơ quan chuyên môn Sở GD&ĐT chỉ đạo. Đồng thời đã có văn bản số 459/PGD&ĐT ngày 14/8/2020 chỉ đạo các nhà trường về việc chuẩn bị cho năm học mới và báo cáo nhanh đầu năm học 2020-2020.

 Tập huấn đại trà cho giáo viên dạy lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đối với công tác phòng Chống dịch bệnh covid trong tình hình mới, phòng GD&ĐT đã triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND huyện đến các đơn vị trường học,chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh, có các phương án tổ chức khai giảng khi tình hình dich bệnh diễn biến phức tạp, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang,  rửa tay bằng nước sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ môi trường lao động, học tập, đo thân nhiệt cho cán bộ giáo viên, học sinh, báo cáo, thông tin đầy đủ kịp thời.

Đến thời điểm này các nội dung chuẩn bị cho năm học mới được UBND huyện quan tâm chỉ đạo đối với ngành GD&ĐT đã cơ bản được triển khai thực hiện, đảm bảo các điều kiện cho các nhà trường thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Bài trướcHội nghị triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn
Bài tiếp theoChợ Đồn tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa