Huyện Chợ Đồn phát động phong trào thi đua năm 2018

 

 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề: Chợ Đồn đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2018” , huyện tập trung vào  những nội dung:  Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn huyện phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra năm 2018.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và phát triển kinh tế. Phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên 30.211 tấn, lương thực bình quân/đầu người đạt trên 580 kg/người/năm, tổng thu ngân sách đạt 111 tỷ 890 triệu đồng; chi ngân sách đúng theo quy định, tạo việc làm mới cho khoảng 600 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2 – 2,5%.

Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; Phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đông Viên; phấn đấu các xã đạt bình quân 10,6 tiêu chí.

 Trụ trong phát triển hàng hóa theo hướng thủy-hải sản cũng luôn được huyện Chợ Đồn quan tâm

 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh.

 Tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý,  chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở.

Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và sớm đưa vào cuộc sống. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”.  Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Phong trào Thể dục thể thao của huyện Chợ đồn cũng luôn là một thế mạnh 

          Để thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua trên,  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu  các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương mình, tổ chức phát động sâu rộng đến các tổ, đội trong cơ quan, đơn vị, đến các chi hội, đoàn thể, đến các thôn, tổ dân phố, đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân, cùng nhau thi đua thực hiện các phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, cụ thể, bám sát vào các mục tiêu nhà nước giao trong kế hoạch năm 2018./.         

Bài trướcChợ Đồn tổ chức lễ viếng tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ
Bài tiếp theoUBND huyện Chợ Đồn tổ chức gặp mặt đầu xuân 2018