Huyện Chợ Đồn phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 1000 lao động

 Một lớp đào tạo nghề chăn nuôi tại xã Ngọc Phái

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng huyện Chợ Đồn cũng đã giải quyết việc làm mới cho 821 lao động, đạt  137 % kế hoạch, trong đó xuất khẩu 103 lao động. Để công tác đào tạo nghề phát huy được hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện tổ chức các lớp đào tạo nghề dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động đồng thời gắn với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền và người dân các xã. Ngoài ra, các loại hình giáo dục – dạy nghề, liên kết đào tạo trên địa bàn huyện được duy trì thường xuyên.

Để thực hiện đạt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 1000 lao động trong năm 2021, huyện Chợ Đồn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên cơ sở khai thác các thị trường lao động truyền thống, phát triển các thị trường lao động mới phù hợp với đặc điểm lao động tại địa phương nhằm khôi phục và nâng dần số lượng lao động xuất khẩu tại các nước. 

Bài trướcCháy nhà tại xã Nghĩa Tá
Bài tiếp theoNgười dân Chợ Đồn phát triển kinh tế rừng