Huyện Chợ Đồn – Những chuyển biến tích cực

 

Ông Nông Quang Nhất – Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn.

Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của huyện Chợ Đồn trong phát triển kinh tế – xã hội nhiệm kỳ vừa qua?

Nhiệm kỳ vừa qua, huyện Chợ Đồn đã đạt được những thành quả tích cực, toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó: Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển với sản lượng lương thực có hạt tăng từ 26.043 tấn (năm 2011) lên 31.118 tấn (năm 2015). Từ năm 2011 – 2015 toàn huyện đã trồng được 7.725,87 ha thành rừng với các loại cây trồng chủ yếu là cây mỡ, keo, quế… góp phần tăng độ che phủ của rừng trên địa bàn huyện lên 79% năm 2015. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt 428.750 triệu đồng,  năm 2013 đạt 517.756 triệu đồng, năm 2014 là 631.160 triệu đồng, năm 2015 đạt 544.078 triệu đồng. Thu ngân sách tăng qua các năm, năm 2011 được 45.817 triệu đồng đạt 108,2%KH đến năm 2015 được 69.233 triệu đồng đạt 112,2% KH.

 Về kết cấu hạ tầng, ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu, phát huy hiệu quả cao và thiết thực đối với đời sống nhân dân. Giai đoạn 2011-2016 tổng các nguồn vốn đầu tư là 564,686 tỷ đồng, xây dựng được 344 công trình, trong đó có nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện và phát huy tác dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện đã có nhiều khởi sắc, nhiều con đường “Ý Đảng – lòng dân” được thực hiện tạo nên những con đường bê tông mới. Đến nay, đã có xã Đông Viên đạt 12 tiêu chí; xã Rã Bản, Quảng Bạch mỗi xã đạt 11 tiêu chí; có 03 xã đạt 10 tiêu chí; 04 xã đạt 9 tiêu chí; 10 xã đạt từ 5-10 tiêu chí, 01 xã đạt 04 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 5 năm qua thì huyện Chợ Đồn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn gì trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thưa ông?

Bên cạnh những kết quả nổi bật như trên, thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi cũng nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, hiệu quả chưa đồng bộ, thế mạnh lâm nghiệp chưa thực sự được phát huy; Công tác quản lý đô thị, tài nguyên đất, khoáng sản, lâm sản chưa chặt chẽ hiệu quả, sự phối kết hợp giải quyết các vụ vi phạm chưa kịp thời; Thu ngân sách trên địa bàn qua các năm đều vượt kế hoạch giao, nhưng chưa ổn định và bền vững; Chất lượng giáo dục và kết quả thi tốt nghiệp ở các cấp học nhìn chung chưa cao; tiến độ xây dựng trường chuẩn, trạm chuẩn Quốc gia còn chậm; Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo còn lớn…

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhằm phát huy hiệu quả những lợi thế, khắc phục khó khăn huyện Chợ Đồn đã chủ động xây dựng và đề ra những phương hướng như thế nào trong phát triển kinh tế – xã hội, thưa ông?

Trong năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ quyết tâm khai thác triệt để các nguồn lực, tiềm năng của huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội đề ra, cụ thể: Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng; đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi cùng với tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ tốt nguồn tài nguyên rừng hiện có và đẩy mạnh thực hiện việc giao khoán khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng. Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư kết cấu hạ tầng. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các mục tiêu cụ thể về phát triển thị trấn Bằng Lũng đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị loại 4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng phát triển. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; ưu tiên xây dựng, phát triển các trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, thị trấn, thị tứ để trở thành các trung tâm đầu mối về dịch vụ, thương mại…

Mục tiêu năm 2016, sẽ phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt lên 30.512 tấn; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 380 ha, trồng rừng mới 1.310 ha, thu ngân sách đạt 68.600 triệu đồng. Phấn đấu 60% số thôn, tổ đạt tiêu chí văn hóa, 81% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, 81% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn./.

Bài trướcThanh tra tỉnh kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoPhó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử huyện Chợ Đồn