Huyện Chợ Đồn giải ngân nguồn vốn đầu tư quí I/2022 đạt 30% kế hoạch năm

Chiều ngày 06/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn tổ chức cuộc họp rà soát tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản quí I/2022 và nhiệm vụ thực hiện giải ngân quí II/2022. Chỉ đạo cuộc họp đồng chí Đặng Đình Phong – Phó chủ tịch UBND huyện, dự họp có đại diện các chủ đầu tư, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Chợ Đồn và Lãnh đạo các phòng liên quan.

 

Toàn cảnh cuộc họp ngày 06/5/2022
 Năm 2022 huyện Chợ Đồn có kế hoạch giải ngân trên 42 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư. Đến hết quý I năm 2022 toàn huyện đã giải ngân đạt gần 13 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm.
      Từ nguồn vốn được giao, huyện Chợ Đồn thực hiện đầu tư 38 dự án từ, trong đó có 23 dự án chuyển tiếp và 15 dự án khởi công mới. Ngay từ đầu năm, huyện Chợ Đồn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân nguồn vốn. Qua đánh giá cho thấy, đến nay tỷ lệ giải ngân chưa cao, nguyên nhân là do một số dự án khởi công mới đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, một số gói thầu lựa chọn trong quí I và quí II/2022; Các dự án chuyển tiếp đang tiếp tục thi công, một số dự án đã hoàn thành và đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Một số dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự toán.
     Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân ở thời gian tới, huyện Chợ Đồn đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như: Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư đặc biệt là đơn vị tư vấn và tổ chức thực hiện dự án; Điều chuyển vốn các công trình không triển khai được hoặc chậm triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí sang các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết hoặc có khối lượng hoàn thành; Tăng cường trách nhiệm thực hiện và xử lý vi phạm đối với công tác hoàn ứng, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành…, phấn đấu giải ngân lũy kế hết quí II/2022 đạt 60% kế hoạch vốn  và cả năm đạt 100% kế hoạch vốn được giao./.
Tác giả: Thu Thủy, Phòng Tài chính – Kế hoạch
Bài trướcChi cục thuế huyện Chợ Đồn tích cực triển khai lộ trình hóa đơn điện tử
Bài tiếp theoChương trình phát thanh ngày 6 tháng 5 năm 2022