Huyện Chợ Đồn Gặp mặt, biểu dương những người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc năm 2017

 

 Tặng giấy khen cho người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chợ Đồn 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc  năm 2017

 

          Huyện Chợ Đồn có 22 xã, thị trấn với 07 dân tộc cùng sinh sống, dân số trên 50 nghìn người. Năm 2017, toàn huyện Chợ Đồn có 276 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Chợ Đồn có một vị trí đặc biệt quan trọng,  vai trò phạm vi ảnh hưởng rất lớn, là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa tin cậy quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn huyện. Thông qua các cuộc họp, sinh hoạt, hoạt động ở thôn, tổ, khu dân cư người uy tín dã chủ động tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, lôi kéo quần chúng tham gia vào các hoạt đọng chống phá của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm…Trong năm đã tổ chức được 50 buổi tuyên truyền cho người uy tín tham gia ; tuyên truyền, vận động xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và đã giúp lực lượng Công an thu thập được 34 tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự.

            Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là người có uy tín  đã báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, những người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đại biểu cũng đã được nghe thông báo tình hình chính trị, an ninh trật tự của tỉnh Bắc Kạn trong thời gian vừa qua.

         Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo công an tỉnh, huyện Chợ Đồn đã khẳng định những đóng góp và vai trò to lớn của những người có uy tín trong phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh; chia sẻ với những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng đề nghị những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào các dân tộc tại địa phương.

       Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 05 đại biểu người có uy tín có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2017./.

Bài trướcHuyện đoàn Chợ Đồn tổ chức ra quân tình nguyện mùa đông 2017 và xuân tình nguyện 2018
Bài tiếp theoCông an huyện Chợ Đồn bắt 01 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.