Huyện Chợ Đồn gặp mặt, biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Các tập thể và cá nhân được biểu dương tại Hội nghị

Năm 2011, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, căn cứ kế hoạch của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chợ Đồn đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng thời quán triệt kế hoạch của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã hướng dẫn các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị, Kế hoạch của Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị.

Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ chính trị, trên cơ sở phát huy những kết quả của 4 năm thực hiện Cuộc vận động, trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp quan trọng vào công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của gia đình và địa phương. Kết quả này cũng cho thấy Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được hưởng ứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tại buổi gặp mặt, 14 tập thể và 49 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ tặng thưởng và tuyên dương.

Nhân dịp này, Huyện ủy Chợ Đồn tiếp tục quán triệt tới các cấp Ủy, các Chi, Đảng bộ trực thuộc về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, qua đó góp phần thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân./.  

Bài trướcTổng kết công tác phối hợp đảm bao an ninh trật tự khu vực giáp ranh
Bài tiếp theoTuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại huyện Chợ Đồn