Huyện Chợ Đồn đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã

 Sản xuất men lá của HTX rượu Bằng Phúc

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp đối với công tác phát triển kinh tế tập thể, trong đó quan tâm xây dựng, phát triển các mô hình hợp tác xã, đặc biệt là phát huy vai trò hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện Chợ Đồn  có 27 HTX  hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Riêng 05 tháng đầu năm 2019, toàn huyện thành lập mới 03 HTX là HTX Yến Nghiệp xã Yên Thượng, HTX nông lâm nghiệp Hoài An xã Đông Viên, HTX Phú Đông  xã Lương Bằng  đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện là 27 HTX. Trong đó, có 20 HTX hoạt động có hiệu quả chủ yếu sản xuất các sản phẩm như chè, chăn nuôi lợn, gỗ bóc, dược liệu, sản xuất rượu, gạo, quýt, hồng không hạt và 4 HTX đang hoạt cầm chừng.

 

Cùng với việc tập trung nỗ lực để xây dựng nông thôn mới,  thời gian tới huyện Chợ Đồn tiếp tục triển khai, tuyên truyền các quy định, cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các hợp tác xã trên địa bàn, hướng dẫn các thủ tục thành lập hợp tác xã theo quy định.

Việc phát triển các hợp tác xã sẽ góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng sản xuất chuỗi giá trị hàng hóa, giúp các xã hoàn thiện tiêu chí sản xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới phù hợp với nguyện vọng của đông đảo người dân./.

Bài trướcNgân hàng CSXH huyện giải ngân trên 36 tỷ đồng nguồn vốn vay tạo việc làm, xuất khẩu lao động
Bài tiếp theoHội phụ nữ huyện Chợ Đồn duy trì 120 đoạn đường phụ nữ tự quản