Huyện Chợ Đồn đánh giá kết quả thực hiện phát triển đàn lợn ta giống địa phương

 

 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện phương án hỗ trợ phát triển đàn lợn ta

giống địa phương, giai đoạn 2014-2018 tại xã Quảng Bạch

Phương án hỗ trợ phát triển đàn lợn ta giống địa phương được huyện Chợ Đồn chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 01 từ năm 2014-2015 quy mô thực hiện 45 con lợn gồm 40 lợn nái giống và 5 lợn đực giống;  giai đoạn 2 từ năm 2016-2018, số lợn giống  48 con. Qua thống kê, ở giai đoạn 01 với 40 con lợn nái được cấp sau 3 lứa sinh sản đã cho gần 300 con lợn con. Từ các lứa lợn con này, các hộ dân tiếp tục nhân rộng ra ở gia đình khác, đáp ứng nguồn cung cấp giống tại địa phương. Theo tính toán, trung bình  01 con lợn nái, sinh sản từ 6-8 lợn con, sau 6 tháng với trọng lượng lúc bán khoảng 10 kg/con sẽ thu về cho gia đình  trên 6 triệu đồng.

          Ngoài những kết quả đạt được của mô hình, thực hiện phương án hỗ trợ này vẫn gặp một số khó khăn như: mô hình thực hiện chủ yếu ở thôn đặc biệt khó khăn nên nhận thức của người dân chưa cao, không có điều kiện để áp dụng các quy trình kỹ thuật đã được tập huấn, một số hộ còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước chưa có ý thức chăm sóc nuôi dưỡng lợn giống đã cấp…

 Thăm mô hình chăn nuôi lơn ta tại thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch

          Chăn nuôi lợn giống địa phương ( còn gọi là lợn ta) đã được người dân huyện Chợ Đồn thực hiện nhiều năm qua tuy nhiên với tập quán chăn nuôi cũ chủ yếu chăn thả tự nhiên, chưa có biện pháp phòng bệnh hợp lý khiến cho đàn lợn phát triển chậm. Thực hiện Phương án hỗ trợ phát triển đàn lợn ta giống địa phương, theo phương thức hỗ trợ mua giống lợn, xây chuồng trại, tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi,…Huyện Chợ Đồn mong muốn từng bước thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi; thay thế dần giống vật nuôi cũ năng suất, chất lượng thấp bằng các giống vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân./.

Bài trướcTổ chức giao hữu Bóng chuyền hơi giữa các Câu lạc bộ gia đình tại xã Nghĩa Tá
Bài tiếp theoCựu chiến binh Triệu Tài Thọ tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình