Huyện Chợ Đồn đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017

 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu  quốc gia xây dựng

NTM 9 tháng đầu năm 2017

 

Trong 9 tháng đầu năm, hệ thống quản lý, điều hành và tổ chức điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chợ Đồn được củng cố, kiện toàn thường xuyên; các nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã; công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước được người dân nắm bắt, được sự đồng thuận cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

         Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã đã phát động thực hiện nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện có nhiều thay đổi tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự xã hội được duy trì ổn định. Tính đến thời điểm tháng 9/2017, chưa có xã nào đạt từ 15-19 tiêu chí; có 05/21 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 13/21 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; 02/21 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

          Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, tập trung nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Phấn đấu xã Rã Bản sẽ đạt 19/19 tiêu chí về đích trong năm 2017; xã Đông Viên, Yên Thượng phấn đấu đạt từ 12-14 tiêu chí; đối với các xã còn lại, mỗi xã phấn đấu đạt từ 1-3 tiêu chí; bình quân số tiêu chí đạt được của toàn huyện là 10,7/19 tiêu chí./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức thành công giải Bóng đá môn thi đấu trước Đại hội
Bài tiếp theoHội LHPN huyện Chợ Đồn tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” năm 2017