Huyện Chợ Đồn công nhận 32 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, xếp loại về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021

UBND huyện Chợ Đồn  vừa có Quyết định số 5844, ngày 29/11/2021, Công nhận các đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, xếp loại về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021. Theo đó, năm 2021 có 28 đơn vị Đạt chuẩn “An toàn về ANTT”: 04 đơn vị Xếp loại khá trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  

Cụ thể  đơn vị đạt  chuẩn “An toàn về ANTT, Khối xã gồm 16 xã là  Đồng Thắng; Phương Viên; Ngọc Phái;  Bình Trung;  Lương Bằng; Nghĩa Tá;  Yên Phong; Thị trấn Bằng Lũng;  Bằng Lãng; Yên Thịnh;  Yên Thượng;  Đồng Lạc;  Đại Sảo;  Tân Lập;  Quảng Bạch và Xã Bằng Phúc. Khối cơ quan gồm 12 đơn vị là Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Văn phòng Huyện ủy; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện; Chi nhánh Điện lực huyện; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;  Chi cục Thuế huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;  Hạt Kiểm lâm; Tòa án nhân dân huyện; Trung tâm Y tế huyện Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện; Văn phòng HĐND & UBND huyện.  04 đơn vị xếp loại khá về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gồm Xã Xuân Lạc; Yên Mỹ; Bản Thi và Nam Cường.

 Xã Bằng Lãng được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự năm 2021”. 

Để được công nhận “đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”,  xếp loại về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021, các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã đạt các tiêu chí theo tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.. Cụ thể, hàng năm, cấp ủy đảng ra nghị quyết (đối với nơi có tổ chức đảng) người đứng đầu cơ quan có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.

Qua thực hiện các tiêu chí “An toàn về an ninh, trật tự”, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện Chợ Đồn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến. Việc triển khai các văn bản của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm thực hiện. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Tác giả: Hoàng Lan

 

Bài trướcUBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số