Huyện Chợ Đồn chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

 Hệ thống đèn Led treo tại các trục đường chính chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện thành công tốt đẹp, Huyện ủy Chợ Đồn chỉ đạo là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên từ việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội đến công tác nhân sự phải đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được các Tiểu ban hoàn tất chu đáo. Trong đó, công tác nhân sự được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ; việc giới thiệu đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo quy định. Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đã hoàn thành. Cùng với đó, cơ sở vật chất chuẩn bị cho Đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung, công tác nhân sự; quan tâm công tác tuyên truyền; chuẩn bị tốt công tác khánh tiết, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đại hội; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho đại hội.

Huyện Chợ Đồn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tại các xã, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh; phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tích cực; lựa chọn một số công trình trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; tổ chức các hoạt động nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt việc tốt. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền trực quan, cổ động trên các tuyến đường chính của huyện, các xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội…

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2020 -2025  sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện ra sức thi đua góp phần thực hiện ở mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Bài trướcĐại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 14- HĐND huyện khóa XIX
Bài tiếp theoCác hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2020