Huyện Chợ Đồn chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2013 – 2014

 

          Hiện nay tổng diện tích đất tự nhiên là trên 90.000 ha, trong đó diện tích đất cơ rừng trên 43.000 ha. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với đời sống nhân dân và kinh tế – xã hội địa phương, những năm qua cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chú trọng tới công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Để ứng phó với những biến đổi của thời tiết, trong mùa khô năm 2013 ban chỉ huy phòng cháy chữa chaý rừng của huyện đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống cháy rừng từ huyện đến cơ sở, các tổ chữa cháy cấp thôn, bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của chủ rừng và người dân trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị xã, thị trấn xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án phòng chống cháy rừng.

 

          Tuy nhiên trong những tháng đầu năm do xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài cùng sự chủ quan của người dân trong xử lý thực bì nên toàn huyện đã xảy ra 1 vụ cháy rừng làm thiệt hại 0,1 ha mỡ tại xã Ngọc Phái.

         Cháy rừng không chỉ thiệt hại đến người dân mà hơn nữa còn ảnh hưởng đến tài sản của nhà nước, do đó để hạn chế mức thấp nhất do cháy rừng gây ra trong mùa khô 2013 – 2014, ban chỉ huy của huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến tất cả các địa phương, thôn, bản trong huyện. Theo đó, mỗi địa phương đơn vị và người dân phải tuân thủ phương châm “ phòng là chính, phát hiện lửa từ xa và tổ chức ứng cứu kịp thời, triển để”, kết hợp 4 phương châm tại chỗ và 4 phương châm 4 sẵn sàng. Nói về công tác triển khai công tác phòng chống cháy rừng tại cơ sở.

           Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo toàn các diện tích rừng hiện có, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện chỉ đạo tất cả các địa phương, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm theo quyết định số 07/2012 của thủ tướng chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền trong việc phòng cháy chưũa cáhy rừng.

           Bên cạnh đó phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức xã hội tại địa phương tham gia tích cực vào công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của ban chỉ huy bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng các cấp; vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, giám sát chặt chẽ việc sử dụng lửa ven rừng, trong rừng. Khi xảy ra cháy rừng cần kịp thời phát hiện và tích cực tham gia công tác chữa cháy. 

          Xác định thời tiết trong mùa khô 2013 – 2014 sẽ diến biến phức tạp, do đó nguy cơ xảy ra cháy ở các địa bàn trọng điểm là rất cao. Do đó để kịp thời ngăn chặn và hạn chế hậu quả do cáhy rừng gây ra, bên cạnh công tác tuyên truyền và những biện pháp cấp bách đưa ra của ngành chức năng, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của của cả hệ thống chính trị vàýy thức của người dân để công tác phòng cháy chữa cháy rừng được đảm bảo./.

Bài trướcTin Huyện Chợ Đồn sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 01 về tăng cường quản lý cư trú
Bài tiếp theoUBND huyện gặp mặt đầu xuân Giáp ngọ 2014