Huyện Chợ Đồn chốt danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 -2026

Ủy ban bầu cử huyện theo dõi, bám sát việc triển khai công tác bầu cử

tại các địa phương nhằm đảm bảo các nội dung, tiến trình thực hiện bầu cử theo quy định.

Trong đó có 51 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện và 588  ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ cấu ứng cử viên HĐND huyện gồm:  nữ là 21 người chiếm 41,18%, dân tộc thiểu số 46 người chiếm 90,2%, ứng cử viên dưới 40 tuổi 24 người chiếm 47,06%, ngoài đảng 7 người chiếm 13,73%, tái cử 11 người chiếm 34, 38%. Trình độ  chuyên môn trên đại học chiếm 19,61%, trình độ đại học chiếm 74,51%, dưới đại học chiếm 3,92%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 43,14%, trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 39,22%.

Cơ cấu ứng cử viên HĐND xã gồm: nữ là 232 người chiếm 39,46%, dân tộc thiểu số 554 người chiếm 94,22 %, ứng cử viên dưới 40 tuổi có 327 người chiếm 55,61 %, ngoài đảng 154 người chiếm 26,19%, tái cử 238  người chiếm 48,97 %, tôn giáo 6 người chiếm 1,02%.  Trình độ  chuyên môn trên đại học chiếm 0,34 %, trình độ đại học chiếm 37,24 %, dưới đại học chiếm 26,36%. Trình độ  lý luận chính trị cao cấp chiếm 0,68 %, trình độ lý luận chính trị trung cấp chiếm 37,93 %.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện Chợ Đồn, các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện và HĐND xã nhiệm kỳ  2021 -2026 đảm bảo về cơ cấu, trình độ chuyên môn và nhận thức chính trị và   được cử tri tín nhiệm cao. Trong những ngày tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam  các cấp sẽ chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu.

Bài trướcTổng kết hoạt động HĐND huyện Chợ Đồn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Bài tiếp theoKhắc phục gốc đa cổ thụ thuộc Khu di tích lịch sử Nà Pậu bị đổ