Huyện Chợ Đồn cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

 Bệnh nhân đến khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện được cán bộ, nhân viên y tế

phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

 

Đến nay huyện Chợ Đồn đã cấp phát 17.500  tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Trong đó, nguồn của tỉnh hỗ trợ 4.500 tờ rơi, 270 tờ áp phích, huyện tổ chức biên soạn in ấn 13 nghìn tờ. Nội dung chủ yếu ghi những điều cần biết về dịch Covid-19, hướng dẫn cách đeo khẩu trang đúng cách và quy trình rửa tay; các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh,… Đến nay huyện đã thực hiện cấp phát đến 22 xã, thị trấn và bệnh nhân đến  khám, điều trị tại Trung tâm y tế huyện.

 Việc triển khai cấp phát tờ rơi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện trong việc chủ động phòng, chống dịch Covid-19 gây ra./.

Bài trước17/22 xã, thị trấn xếp loại khá Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn công bố Nghị quyết 855 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã