Huyện Chợ Đồn đề nghị hỗ trợ vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

  Khe nước cuối thôn Cốc Slông, xã Xuân Lạc là nơi đồng bào dân tộc mông trong thôn sử dụng

làm nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày (Ảnh Trần Huy)

Đây là nội dung được đề cập tại Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 24/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, cụ thể: Tổng nhu cầu vốn hỗ trợ: 1.352,2 triệu đồng cho 737 hộ là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo dân tộc kinh ở xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn của 20/20 xã, thị trấn có nhu cầu được hỗ trợ hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt: Đất sản xuất: 26 hộ, nhu cầu: 209,7 triệu đồng (hỗ trợ chuyển nhượng 05 hộ nhu cầu 52,7 triệu đồng; hỗ trợ khai hoang 21 hộ nhu cầu 157 triệu đồng); Chuyển đổi nghề do thiếu đất sản xuất 19 hộ nhu cầu 118 triệu đồng; Nước sinh hoạt: 683 hộ, nhu cầu 1.024,5 triệu đồng (hỗ trợ mua Tec nước 474 hộ nhu cầu 711,0 triệu đồng; hỗ trợ mua ông dẫn nước 151 hộ, nhu cầu 226,5 triệu đồng; hỗ trợ xây bể 50 hộ, nhu cầu 75 triệu đồng; hỗ trợ khoan (đào) giếng 8 hộ, nhu cầu 12 triệu đồng).

Số vốn đề nghị hỗ trợ cho các hộ để triển khai thực hiện trong năm 2020 là nội dung của Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

Trong năm 2018, 2019 từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, UBND huyện Chợ Đồn chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân 2.000 triệu đồng hoàn thành 100 % kế hoạch giao cho 43 hộ nghèo của 09/20 xã, thị trấn có nhu cầu các hộ sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, trồng cỏ, chăn nuôi gia súc lớn, phát triển trồng và chăm sóc rừng.

Năm 2020, huyện tiếp tục đề nghị được hỗ trợ vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho các hộ nghèo để từng bước giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề, cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất. Từ đó cải thiện nâng cao đời sống cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững./.

Bài trướcMưa kèm gió lốc làm tốc mái nhà tại xã Xuân Lạc và Nam Cường
Bài tiếp theoKhối Văn hóa – Xã hội họp giao ban quý II, năm 2020